100 darbų

Tikslas: miestiečiams paaiškinti, kad jie gyvena mieste, kurį kuriame kartu, ir jie yra to neatskiriama dalis. Miestas teikia įvairias paslaugas, kurios orientuotos į miestiečius, bet ir jų pačių darbo vaisiai, (ne)veikla neišvengiamai paliečia kitus. Mieste niekas nėra atskira, neliečiama, nepriklausoma sala. Todėl ne tik darom hibridinės saugos pratybas, į kurias įtrauksim IT bendruomenę, bet norim, kad ir kiekvienas žinotų ir turėtų aiškų sąrašą darbų, kuriais gali prisidėti prie miesto, jo teikiamų paslaugų.

Daugiau informacijos rasi čia